Category Archives: Alternative

  1. From Middle Welsh diued, from Old Welsh diued, from Proto-Brythonic *diweð, from Proto-Celtic *dīwedom, from *dī- (“ from, away ”) + *wedo- (“ to lead ”) ; compare Breton diwez, Cornish deweth, .
  2. Jan 12,  · Diwedd Cyfnod Rhagfyr Bu John Roberts yn trefnu teithiau cerdded a gweithgareddau awyr-agored am flynyddoedd lawer. Gwahoddwyd John i ysgrifennu ychydig eiriau i .
  3. Myfyrwyr Canolfan Dysgu’r Fro yn dathlu llwyddiant diwedd y flwyddyn Mewn digwyddiad yn Oriel Gelf Ganolog yn ddiweddar, cafodd myfyrwyr Canolfan Dysgu’r Fro a weithredir gan Gyngor Bro Morgannwg yn Llyfrgell y Barri eu tystysgrifau Sgiliau Hanfodol a Saesneg i Siaradwyr Ieithoedd Eraill (ESOL). Dydd Mercher, 13 Mis Tachwedd Bro Morgannwg.
  4. Mae diwedd y mis yn nodi diwedd gweinidogaeth Janice Brown yn Ardal Weinidogaeth Dwylan. I am delighted to announce the appointment of the Revd Llewelyn Moules-Jones as Vicar & Ministry Area Leader of the Bro Dwynwen Ministry Area, serving the communities around Llanfairpwll, Brynsiencyn and Newborough on Anglesey.
  5. Diwedd wythnos brysur!! The end of a very busy week!! Jump to. Sections of this page. Accessibility Help. Press alt + / to open this menu. Facebook. Email or Phone: Password: Forgot account? Sign Up. Ysgol Bro Alun. May 15 at AM · Diwedd wythnos brysur!! The end of a very busy week!! Related Videos. Neges fideo i blant a theuluoedd.
  6. Hefyd, mae llawer yn gweld -o’r diwedd- be mae O leufer brwd Lafar Bro. Gweplyfr. Dilynwch -a 'hoffwch' LLAFAR BRO ar Facebook hefyd. Archif (31) June (5) May (5) April (4) GWARCHOD CYNEFIN TRWY GYNNAL CYMUNED; Cymru, Lloegr, a Cell Blaenau.
  7. Stolpia -diwedd pennod Pennod olaf cyfres Steffan ab Owain am Hynt a Helynt Hogiau’r Rhiw yn y 50au Credaf ei bod hi’n amser imi gloi’r drws ar helyntion hogiau’r Rhiw yn ystod y 50au, bellach, neu mi fydd pawb wedi syrffedu’n lân ar y testun.
  8. Croeso nôl Daeth dydd o brysur bwyso! Ie, y diwrnod mae llawer ohonoch wedi bod yn aros amdano ers dydd Llun 23 Mawrth, sef y diwrnod y caiff eich plentyn ddychwelyd i Fro Edern o'r diwedd! Rydyn ni'n edrych mlaen yn fawr at eu gweld. I eraill, rydych chi'n anfon eich plentyn nôl yn betrusgar,.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *